KORISNI LINKOVI

Porezna uprava
www.porezna-uprava.hr

FINA
www.fina.hr

Računovodstvo i financije (RIF)
www.rif.hr

Sudski registar
sudreg.pravosudje.hr

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)
www.hzzo.hr

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
www.mirovinsko.hr

Potvrđivanje VIES PDV id. Broja
ec.europa.eu/taxation_customs/

HNB tečajna lista
www.hnb.hr/tecajn/htecajn.htm