IZRAČUN CIJENE

Što je cijena?

Cijena predstavlja naknadu za isporučenu uslugu. Ona odgovara količini uloženog rada u jedinici vremena.
Kod određivanja naše mjesečne naknade primjenjujemo individualni pristup. Pritom se vodimo jedinstvenim načinom poslovanja svakog klijenta.
Konstatntan cilj nam je isporučiti vrhunsku uslugu po korektnoj cijeni.

Kako formuliramo cijenu?

Cijenu formiramo u odnosu na obujam dokumentacije prema kriteriju paušalnog mjesečnog iznosa naknade. Paušalnim pristupom u određivanju naknade uzimaju se u obzir prosjeci količine glavnih dokumenata (ulaznih i izlaznih računa, broja izvoda i zaposlenih) na osnovu kojih se određuje količina zavisnih poslova. Izradu završnog računa naplaćujemo u iznosu jedne mjesečne naknade u prvom kvartalu za prethodnu godinu. Za svakog potencijalnog klijenta izračunamo iznos mjesečne naknade temeljem dobivenih podataka iz upitnika.